Zbývající výzvy odhaleny

V rámci aktuální kampaně Battle Path se objevila jedna novinka nazvaná „Challenge“, tedy jakési výzvy. Skrze ně lze vydělávat mnoho bitevních mincí navíc, což aktuální kampaň od těch předešlých odlišuje a činí ji zajímavější. Ponechme teď stranou, jaký vliv má plnění těchto mnohdy nelehkých úkolů na samotnou hratelnost a pojďme se podívat na to, co nás v tomto směru ještě čeká. Pokud totiž sháníte bitevní mince, kde se dá, možná vás zaujme, jaké další výzvy se nám ukrývají pod těmi, které ještě nebyly odemčeny.

Na následujícím obrázku i v popisu si můžete prohlédnout všechny výzvy a jejich požadavky, které ještě nebyly odhaleny. Jak si můžete povšimnout, je toho ještě poměrně dost. A pokud bojujete s nedostatkem Battle Coinů, tedy bitevních mincí, pak právě plnění těchto výzev je dobrým zdrojem jejich příjmu. V dalších týdnech se tak můžete těšit na nové úkoly, jejichž stupňovaná obtížnost přináší zvyšující se odměny.

  • 6. týden – Tornado: V tomto úkolu bude nutné nastřílet určité množství poškození během jedné bitvy a to zopakovat několikrát v závislosti na aktuální fázi. Požadované množství se vždy liší podle režimu, v němž úkol plníte. První fáze například vyžaduje 3 000 poškození v jedné náhodné bitvě nebo 15 000 poškození v jedné bitvě globálních operací, případně v PvE. Poslední fáze už však požaduje 12 000 v náhodné bitvě nebo 60 000 v globálních operacích či v PvE.
  • 7. týden – On a Silver Platter: Tento úkol bude čistě sčítací a vyžaduje určité množství nastříleného poškození v libovolném počtu bitev. Začíná se na 45 000, ale poslední fáze už například požaduje nastřílet 450 000 poškození. Stejně jako u jiných podobných výzev se poškození nastřílené v PvP režimu do nepřátelských tanků jiných hráčů, na rozdíl od PvE, násobí pěti.
  • 8. týden – Headhunter: Jedná se o další sčítací výzvu, kterou lze plnit v libovolném počtu bitev. Úkolem je dosáhnout určitého množství zničených nepřátelských vozidel. Začíná se na 40 a poslední fáze končí na 360 vozidlech. Stejně jako u předešlé výzvy i zde platí, že se zničená nepřátelská vozidla skutečných hráčů v PvP režimu, na rozdíl od režimu PvE, násobí pěti.
  • 9. týden – Experience Gain: Jak už z názvu vyplývá, tato výzva je zase zaměřená na získávání zkušeností. Cílem je získat během jedné bitvy určité množství základních zkušeností a to zopakovat několikrát v závislosti na aktuální fázi. Například první fáze požaduje 500 základních zkušeností v jedné PvE operaci, případně 600 základních zkušeností v režimu náhodné bitvy nebo 1250 v globálních operacích. Poslední fáze výzvy již ale vyžaduje zkušenosti o hodnotách 1000 v PvE, 1500 v náhodné bitvě nebo 2600 v globálních operacích.
  • 10. týden – Cumulative Strike: Poslední výzva bude opět sčítací a bude zaměřena na množství nastříleného poškození uděleného kumulativní municí. Například první fáze bude opět vyžadovat nastřílení poškození touto municí v množství 90 000 bodů, zatímco ke splnění poslední fáze úkolu již bude potřeba 910 000 poškození. Obdobně jako u jiných misí se i zde poškození udělené nepřátelskému hráči v PvP režimu, na rozdíl od PvE, násobí pěti.

Jak je tedy vidět, stále je ve hře uloženo dostatečné množství bitevních mincí, které lze touto cestou ještě získat. Za plnění jednotlivých výzev a jejich fází můžete dosáhnout celkem slušného množství této drahocenné měny. Takže pokud se snažíte dostat z aktuální kampaně Battle Path co nejvíce odměn, včetně hlavní ceny v podobně prémiového tanku X. úrovně CATTB, určitě tyto výzvy nepodceňujte. Za nás jsou určitě nejlepší ty úkoly, které se sčítají a dají se plnit v libovolném počtu bitev. O ty se totiž nemusíte vůbec starat, protože se samy plní během hraní. U těch ostatních se ale budete muset trochu víc snažit. Ale o tom už ostatně výzvy jsou.

Přejeme vám mnoho úspěchů ve hře a ať se vám plnění výzev daří bez větších potíží!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.