Vyhledání klanu a nábor do klanu

Před časem jsme vás zde informovali, že jednou z chystaných vylepšení je i nová funkce vyhledávání klanu a nábor nových hráčů. Jak jste asi již zaznamenali, tato funkce je už nějaký čas ve hře. A jelikož před pár dny na oficiální stránce hry vyšel o této funkci článek, pojďme se teď na ni podívat a trochu podrobněji si ji představit.

Jsem hráč a hledám klan

Pokud hrajete sami a rozhodli jste se najít si klan, pak stačí na horní liště v garáži kliknout na tlačítko Battalion a v následující obrazovce nechat vyhledat aktuální nabídku klanů, které zrovna nabírají nové hráče. Kliknutím na konkrétní klan v seznamu se vám zobrazí jeho karta se stručnými informacemi a popisem, včetně případných požadavků na nové členy a dalších užitečných informací. To by vám mělo pomoct si najít ten nejvhodnější klan.

Jestliže je nábor klanu otevřený, stisknutím tlačítka Enter na jeho kartě do tohoto klanu přímo vstoupíte a automaticky se stáváte jeho členem. Ovšem pokud je klan veden jako soukromý, pak po stisknutí tlačítka Submit application odešlete žádost o přijetí do klanu a to je podmíněno schválením velitele, případně důstojníka. To znamená, že členem takového klanu se stanete až tehdy, kdy vás někdo odpovědný po prověření ručně schválí. Stav vašich odeslaných žádostí můžete sledovat na obrazovce se seznamem vyhledaných klanů.

Jsem velitel klanu a hledám nové hráče

V tomto případě klikněte v záložce svého klanu na tlačítko Recruitment a vlevo dole na Recruitment Settings. Otevře se vám karta vašeho klanu, která se bude případným zájemcům hledajícím vhodný klan zobrazovat v seznamu, jak bylo popsáno v předchozí situaci. Tuto kartu je potřeba vyplnit, abyste specifikovali požadavky na hráče a lepé tak představili váš klan. Vyplnit můžete následující:

  • Message to recruits je krátká zpráva pro hráče hledající klan, která se zobrazí přímo v seznamu vyhledaných klanů. Zde tedy uveďte stručně charakter vašeho klanu. V následujícím poli níže můžete uvést doplňující informace a více se rozepsat o klanu, představit vaše cíle, případně další konkrétní požadavky na nové členy.
  • Battalion is active for je údaj o časovém rozmezí, který můžete navolit v příslušných dvou polích, kdy je váš klan nejaktivnější a kdy tedy požadujete od nových členů, aby byli případně připraveni hrát.
  • Dominant Tiers je údaj o úrovni tanků, které se ve vašem klanu hrají nejčastěji. Opět můžete odpovídající rozmezí navolit dle příslušných dvou políček a lépe tak specifikovat požadavky na konkrétní úrovně tanků, které požadujete, aby noví členové měli k dispozici v garáži.
  • Preferred game mode je samozřejmě informace o tom, jaký herní režim ve vašem klanu preferujete. Můžete tak zaškrtnutím příslušných políček vybrat mezi PvP nebo PvE a případným zájemcům tak pomoct najít si klan na základě toho, co sami hrají.
  • Open Battalion a Private Battalion ve spodní části karty pak slouží k tomu, zda chcete vstup nových hráčů do klanu nechat otevřený nebo soukromý. V prvním případě mohou hráči do klanu vstoupit sami, ve druhém případě musí být jejich žádost schválena velitelem či důstojníkem klanu.

Stisknutím tlačítka Save and enable náborovou kartu aktivujete a od této chvíle bude váš klan uváděn v seznamu ostatních klanů hledajících nové členy. Pokud jste klan nastavili jako otevřený, pak se k vám noví hráči mohou připojit sami bez dalšího schvalování. V případě soukromého klanu budete muset vždy každou žádost o přijetí schválit. Při této volbě si tak můžete před přijetím nového člena prověřit. Dossier každého žadatele, tedy jeho statistiky, jsou v této chvíli veliteli klanu či pověřeným důstojníkům přístupné i za předpokladu, že dotyčný hráč má svůj Dossier nastaven jako soukromý.

Tak co, líbí se vám tato nová funkce? Podle nás je to docela povedené a i když by se určitě dalo ještě něco vylepšit, tak je to už teď dobrý nástroj, jak oslovit a najít nové hráče do klanu, případně najít si pro sebe vhodný klan. Doufejme, že tvůrci s podobnými vylepšeními hry budou přicházet i nadále, protože toto jsou rozhodně užitečné funkce, které hra potřebuje.

Zdroj: https://aw.my.com/gb/news/general/guide-battalion-search-and-application

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.