Údržba serveru – 22. října

S aktualizacemi se nám v poslední době nějak roztrhl pytel, a tak tu máme další. Herní server proto nebude 22. října k dispozici, a to přibližně po dobu pěti hodin. Aktualizace nese označení 0.33.7425, stručný výpis změn najdete níže.


Vylepšená pěchota

Tato aktualizace do hry zavádí již dříve představenou novou mechaniku, která vám umožní určovat cíle pro vaši pěchotu. Tento příkaz s označením cíle najdete pod klávesou „V


Úpravy tanků Abrams

Po změně vizuálních modelů této série tanků na úrovni VII až X dochází ještě k dodatečným úpravám:

 • Pohyblivost a celková obratnost byla upravena tak, aby odpovídala stavu před vylepšením modelů
 • Byla upravena výška vozidel
 • Došlo k opravě několika chyb s animací pásů


Změny AI vozidel

V této aktualizaci se umělá inteligence řídící nepřátelské tanky v PvE dočkala několika vylepšení. Cílem je zvýšit jejich celkové schopnosti.

 • Byla opravena chyba, kdy AI nepřátelé jeli k vám zadní částí tanku napřed
 • Byla aktualizována inteligence AI, aby došlo k nápravě několika situací, kdy se nepřátele chovali podivně
 • Byla opravena chyba, kdy si nepřátelská AI nevybírala cíle správně, a současně byla vylepšena jejich schopnost mířit na slabá místa tanků (i když ne nijak závratně)
 • Byla opravena chyba, které způsobovala, že se nepřátelský AI tank otáčel na místě, i když se jeho kola neotáčela správně


Obecné změny

 • Byla opravena chyba, díky které docházelo k nesprávnému přebití zásobníku, když hráč během tohoto procesu přepnul na kulomet a zpět
 • M60-2000: Kolizní model byl opraven
 • Type 10: Byla opravena chyba v pohyblivosti vozidla
 • Wilk XC-8: Na tomto tanku se nyní správně zobrazuje logo klanu
 • Ve hře bylo nastaveno minimální možné rozlišení, jaké lze v nastavení nastavit, a to 1366×768 pixelů
 • Byl opraven problém, kdy kruh dohledu pěchoty na minimapě neodpovídal skutečnosti
 • Bitevní rozhraní nyní správně ukazuje stav pěchoty po respawnování vozidla
 • Bylo opraveno několik menších vizuálních problémů s vozidly (převážně u série tanků Abrams a jejich skinů)
 • Byly opraveny některé chyby s uživatelským rozhraním
 • Došlo k přidání obsahu pro další nadcházející události

Zdroj: https://aw.my.games/en/news/general/maintenance-october-22

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.