Rebalanc tanků – bližší informace

O chystaném rebalancu vozidel na VII. až X. úrovni jsme vám zde již říkali. Nyní se vývojáři trochu více rozpovídali o tom, co to s největší pravděpodobností bude obnášet. Předem však podotýkám, že je to opravdu hodně volný překlad. Chcete-li si o tom přečíst podrobněji v originále, tak zajděte sem. Stejně tak berte na vědomí, že nastíněné informace nejsou konečné a představují jen vizi, jakou tvůrci hry mají. Ledasco se tedy bude ještě měnit. Je už ale zcela jasné, že v nějaké upravenější podobě se zmíněných změn dočkáme. Cílem celé této snahy je narovnat síly mezi jednotlivými třídami vozidel, udělat hru spravedlivější a ve výsledku i zábavnější.

Hlavní bitevní tanky
Změny se nejvíce dotknou třídy MBT, tedy hlavních bitevních tanků. Ty totiž v současné době kralují bojišti a patří mezi nejpopulárnější vozidla ve hře. Je to dáno slušnou pohyblivostí, pancířem, velkou palebnou silou i dohledem. Cílem vývojářů je proto vrátit těmto tankům jejich původní roli, a to je boj na blízko v první linii. Třída si tak zachová své hlavní přednosti, což je odolnost, nejvyšší úroveň ochrany a palebná síla. Přijde ale o část svých pozorovacích schopností a mobility.

Další důležitou změnou bude úprava munice těchto vozidel. Tvůrci totiž chtějí donutit hráče MBT hrát více na blízko, přitom ale nechtějí snižovat přesnost jejich děl. Z toho důvodu bude nově ztráta penetrace se vzrůstající vzdáleností daleko výraznější a rovněž bude kladen větší důraz na správné používání různých typů munice. V důsledku toho budou mít MBT rychlejší přepínání mezi jednotlivými druhy nábojů než dosud, aby si hráč mohl efektivněji vybrat nejvhodnější typ munice pro konkrétní situaci.

Změny se také dočká mechanika ochranné ERY, která by měla být nejlepší právě na třídě MBT. Tento krok má za účel zvýšit odolnost této třídy tanků na krátké vzdálenosti. Vracet se k „pixel-huntingu“ už totiž vývojáři nechtějí. Vedle mobility a dohledu se pak úpravy mají dočkat i kamuflážní hodnoty. To vše by mělo vést k tomu, že třída MBT bude nejefektivnější na krátké až střední vzdálenosti, ale na velké vzdálenosti bude výrazně ztrácet. Nicméně to neznamená, že se všechna MBT budou hrát stejně. Třída si i nadále zachová svou rozmanitost a stroje budou při balancování upravovány individuálně podle potřeby.

Stíhače tanků
Úprav se rovněž dočká třída TD, tedy stíhače tanků. Nově by měly být postrachem všech MBT a celkově nejlepší odstřelovači na velké vzdálenosti. Třída těchto vozidel si zachová úžasnou přesnost při stání, průměrnou pohyblivost a nízkou úroveň ochrany. Na rozdíl od třídy MBT však munice stíhačů nebude tak výrazně trpět ztrátou penetrace se vzrůstající vzdáleností – budou vždy vybaveny lepším střelivem než bitevní tanky a jejich rakety budou nejlepší v celé hře. Poškození za minutu však na velké vzdálenosti nebude příliš velké, aby nepřekonávaly jiné třídy, jako například lehké tanky.

Lehké tanky
Role těchto vozidel se víceméně nemění. Nadále budou plnit roli podpůrných strojů určených do druhé linie, dělat různé obchvaty a napadat nepřítele z bočních směrů. Vyznačovat se budou horším pancířem a celkovou ochranou oproti MBT, avšak díky lepšímu dohledu budou schopni najít nepřítele lépe než bitevní tanky, i když stále ne tak dobře, jako třída AFV. Palebná síla lehkých tanků nabídne extrémní poškozením za minutu, nicméně bude zrádnější než u MBT, avšak pořád lepší než u TD a AFV. Dá se tedy říci, že tato třída zůstane téměř beze změny.

Obrněná bojová vozidla
A nakonec zde máme třídu AFV. Ta zůstane de facto stejná jako nyní. Půjde tedy i nadále o třídu nejrychlejších vozidel ve hře, s možností vysadit na bojiště pěchotu či obdařenou jinými specialitami, typickými pro tyto stroje. Celá třída by měla být primárně určená k průzkumu bojiště a odhalování nepřátel. Jedná se ale také o třídu nejzranitelnějších vozidel, takže bude spíše pro zkušenější hráče. Vývojáři stále pracují na zlepšení užitečnosti této třídy ve hře a v současné době je zvažována další nová mechanika, která by tomu měla napomoct. Jaká, to ale zatím prozrazeno nebylo.

Výše popsané je zatím opravdu jen nastínění určité vize. Řada věcí se tedy bude ještě měnit, takže zatím nepanikařme. Stejně tak nelze některé věci uplatnit na všechna vozidla daných tříd. Například Leopard 1 je spíše lehký tank než MBT, stejně jako Terminator zatupuje spíše svoji vlastní třídu. Tvůrci proto nadále zvažují, že by do hry přidali nové třídy či podtřídy pro takovéto případy. Ale to je zatím stále jen v úvahách.

Jak už bylo popsáno minule, důvodem k těmto velkým změnám je narovnání rovnováhy nejen mezi třídami, ale také mezi jednotlivými úrovněmi a vozidly na nich se nacházejících. Spolu s tím proto některá vozidla projdou vylepšením, ale naopak jiná zase zhoršením parametrů. I když to bude pro mnohé z vás bolestné, je to nutný krok, bez kterého by tvůrci hry nikdy nemohli dosáhnout vytyčeného cíle a udělat tak hru vyváženější a zábavnější. Mějte ovšem na paměti, že každý tank bude posuzován individuálně a na základě toho upravován tak, aby odpovídal záměrům hry.

Upřímně, mám z toho poměrně velké obavy. I když vývojáři sami vyzívají k tomu, abychom se změn nebáli, bojím se, že je tu tolik věcí, které se mohou pokazit. Přece jen, vypadá to na poměrně razantní zásah do samotných základů hry, navíc u vozidel úrovní, které se hrají nejvíce. A jelikož dlouhodobá zkušenost s různými opravami a úpravami hry je v případě Armored Warfare spíš taková, že se vše mění k horšímu, moc optimismu v sobě nenacházím. Už takto jsou MBT vcelku líná a především slepá třída. Jak to pak bude vypadat po rebalancu?

Určitě by stálo za zvážení, aby třeba třída TD přišla o svůj dohled, protože už takhle má výbornou kamufláž. Jelikož má jít o podpůrnou třídu, měla by být daleko víc závislá na odhalování nepřátel týmem. Jenže takového se tam nic nepíše. A víme moc dobře, jak to dopadá, když se potká v křoví zakempené TD a poloslepé MBT. Na druhou stranu ale držme tvůrcům palce, ať se jim jejich záměr podaří. Vize je to jinak pěkná a na papíře to zní dobře. Škoda, že herní realita je úplně jiná, protože dokud se nezmění samotní hráči, těžko se dočkáme lepší hry. Co si o těchto plánech myslíte vy?

Zdroj: https://aw.my.games/en/news/general/tier-7-10-rebalance-part-2-class-roles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.