Programovatelné HE náboje

V poslední aktualizaci byly do hry přidaný nové, vylepšené HE náboje. Jedná se o programovatelné náboje, které nyní nemusejí přímo zasáhnout cíl, ale lze je vystřelit nad něj a poškodit tak zranitelnější střechu nepřátelského vozidla. Jak sami vývojáři říkají, tato změna přišla z důvodu, že HE náboje na vyšších úrovních nejsou tak efektivní jako ne úrovních nižších. Důvod je jasný – napříč úrovněmi tanků se účinnost HE nábojů nijak nevyvíjí a je prakticky stále stejná, zatímco ochrana tanků se se stoupající úrovní značně zlepšuje.

HE náboje v základu fungují tak, že udělují poškození nikoliv nárazem, ale tlakovou vlnou výbuchu. To dobře funguje proti tankům na menších úrovních. Ovšem je třeba si uvědomit, že tanky na vyšších úrovních již mají různé prvky ochrany, které účinek HE nábojů snižují. Například představný pancíř či různé sady ERA. Naproti tomu nové programovatelné náboje dávají nové možnosti využití a tím tento typ munice zatraktivňují. Není zapotřebí zasáhnout cíl přímo, ale stačí vystřelit těsně nad něj. Náboj automaticky vybuchne nad nejzranitelnější částí vozidla, střechou, a udělí větší poškození.

To má samozřejmě své výhody, neboť teď lze tyto náboje mnohem efektivněji využít proti nepřátelským tankům, které schovají svůj zranitelný podvozek za překážkou a ukazují pouze neprůstřelnou věž. Proti takovýmto cílům bylo jen těžké něco udělat. Poškození udělené výbuchem programovatelného granátu HE ovšem nevede jen k ubrání zásahových bodů nepřítele, ale může vést také k poškození mnoha modulů nebo posádky ve věži. Ostatně střecha většiny vozidel je velmi zranitelná. Lze tedy tímto způsobem nepřítele pěkně zaskočit a značně mu znepříjemnit další boj, což této munici dává zcela nový rozměr.

Nicméně stejně jako vše ostatní má ale i tato nová, vylepšená munice své nevýhody. V prvé řadě je docela obtížné s ní zaměřit a zasáhnout pohybující se cíle. Navíc některá vozidla, obvykle těžké bitevní tanky, mají i přesto dobře pancéřované střechy nebo různá vylepšení ochrany takovýchto zranitelných míst, proti kterým již ani programovatelná HE munice nebude tak efektivní. A v neposlední řadě, jsou tu taktéž vozidla s věžemi bez obsluhy, což vede ke sníženému poškození. Proto se v takových případech musí střílet ne nad věž, ale nad trup vozidla, což není zrovna nejsnadnější.

Aktuálně mají novou programovatelnou HE munici k dispozici dvě vozidla. Jedná se o bitevní tank Leclerc na IX. úrovni a tank T-14 Armata na X. úrovni. Těžko říci, proč tuto novou mechaniku dostala zrovna tato dvě vozidla. Možná je to zatím jen na zkoušku. Je však dost pravděpodobné, že časem by stejný typ programovatelné munice mohla dostat i další vozidla. Nápad to určitě není špatný. Otázkou je, nakolik bude ve hře tento typ granátů skutečně užitečný a zda nebude příliš silný. Co si o tom myslíte vy?

Zdroj: https://aw.my.games/en/news/general/developer-diary-programmable-he-shells

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.