Nový korejský skin T-80U ROK

Nedávno jsme vás zde informovali o dvou korejských kamuflážích, které budou do hry přidány v rámci připravovaného jihokorejského balíčku ke dni korejské nezávislosti – pouštní kamufláž a standardní (alternativní) kamufláž. Dnes se nám však představí něco, o co mnozí hráči Armored Warfare žádali již řadu let. Řeč je samozřejmě o jihokorejském skinu pro bojový tank T-80U, který vám z tohoto tanku udělá jeho jihokorejskou verzi. A hned v úvodu musím říci, že vypadá opravdu velmi zdařile. Tak si o něm pojďme říci pár informací.

Sovětský hlavní bojový tank T-80U v korejských službách je jedním z nejznámějších případů použití sovětské techniky prozápadní zemí. Způsob, jakým se tak stalo, byl poměrně jednoduchý. Po rozpadu Sovětského svazu zdědila Ruská federace nejen jeho rozsáhlé zbrojovky, ale také dluhy vůči jiným zemím, a Jižní Korea byla jednou z nich. Sovětský svaz koncem 80. let dovážel mimo jiné jihokorejské spotřební zboží, a přestože obvykle platil přírodními zdroji, jako je dřevo a ropa, kvůli špatné ekonomické situaci mu vznikl dluh ve výši zhruba 1,5 miliardy dolarů.

V 90. letech se Rusko potýkalo s hospodářskými problémy a Jižní Korea si toho byla velmi dobře vědoma. Proto došlo v roce 1995 po dlouhých jednáních k uzavření dohody, která Rusku umožnila splatit polovinu dluhu vojenskými technologiemi. V důsledku této dohody nazvané „Rudý medvěd-1“ (nebo také Bul-Gom-1) obdržela Jižní Korea v letech 1996 až 1998 moderní sovětské zbraně v hodnotě 300 milionů dolarů, včetně:

  • 33 tanků T-80U
  • 30 vozidel BMP-3
  • 8 vrtulníků Ka-32
  • desítek zbraňových systémů ATGM a MANPADS (Metis-M, Igla)

Tím byla uhrazena pouze část dluhu, ale Rusko si v té době nemohlo více dovolit. Když se počátkem roku 2000 jeho ekonomická situace zlepšila, byla v roce 2002 uzavřena další dohoda („Rudý medvěd-2“) o dalším vývozu zbraní v hodnotě zhruba 267 milionů dolarů. Tyto zbraně byly vyvezeny do Jižní Koreje v letech 2005 až 2006 a zahrnovaly:

  • 23 cvičných letounů IL-103
  • dalších 37 vozidel BMP-3 (celkem 67)
  • dalších 10 tanků T-80U (celkem 43)
  • dalších 7 vrtulníků Ka-32 (celkem 15)
  • 3 vyloďovací plavidla třídy Tsapliya
  • 2000 řízených střel Metis-M

Politické dopady první dohody byly poměrně zajímavé. Jižní Korea (již tehdy průmyslová velmoc) sice chtěla získat přístup k (v té době) nejmodernějším vojenským technologiím, ale nechtěla zkřížit cestu Spojeným státům. Americký vojenský průmysl nebyl zrovna nadšený z toho, že by jí měl poskytnout přístup k nejnovějším zbraním. Protože se však USA podařilo v roce 1992 získat 5 tanků T-80U prostřednictvím Velké Británie, nehrozilo reálné nebezpečí politického odporu a celá věc tak Koreji prošla.

Tanky T-80U jsou v korejské službě od roku 1996 a i po více než dvaceti letech je armáda stále aktivně používá, přestože jsou již technologicky horší než domácí jihokorejské tanky, jako jsou řady K1 a K2. Důvodem je skutečnost, že zatímco tanky řady K1 byly v průběhu let průběžně modernizovány, tanky T-80U zůstávají víceméně v původním stavu. Důvodem je převážně to, že údržba těchto vozidel představuje pro Korejce určitý problém. Přestože si některé díly vyrábějí doma, citlivější komponenty se musí stále dovážet z Ruska. To platí i pro munici (zřizování výrobní linky pro tak omezený počet tanků by nedávalo smysl). Ceny náhradních dílů přitom neustále rostou.

Přesto si jihokorejská armáda tyto tanky celkem oblíbila, i když mají pověst ne právě spolehlivých strojů a posádky si rovněž často stěžovali na jejich stísněný interiér. Tyto tanky ale mají oproti K1A1 několik výhod. Za prvé jsou lehčí, což jim umožňuje lépe operovat v jihokorejských horách. Díky výkonným turbínovým motorům mají také obecně výbornou pohyblivost. Nevýhodou je, že kromě výše zmíněných problémů se spolehlivostí mají také poměrně vysokou spotřebu paliva a obecně jsou zastaralé. Nejsou navíc ani zdaleka tak pohodlné jako domácí korejské tanky.

S ohledem na tato fakta se dá říci, že se jejich čas téměř naplnil. Tanky T-80U jsou postupně vyřazovány ze služby. Z původních 43 vozidel je stále provozuschopných zhruba 30 až 35 a tento podíl se stále snižuje. V roce 2016 Rusko nabídlo, že tyto tanky odkoupí zpět a pravděpodobně je prodá jiným potenciálním zákazníkům (nejpravděpodobnější se zde jeví Kypr). Důvodem je fakt, že T-80U nepatří k hlavním servisním typům. Ruské jednotky totiž obvykle používají model T-80B, respektive jeho modernizovanou verzi T-80BVM.

Nyní se dostáváme k samotnému skinu. Ten je pro co největší autentičnost opatřen typickými korejskými znaky, stejně jako částmi soupravy určené pro brodění a věcmi posádky v různých úložných boxech. Spodní čelní plát je rovněž pokryt „zástěrkou“, ale v tomto případě nebude ve hře fungovat jako další dodatečný pancíř. Jedná se tedy čistě jen o vizuální doplněk.

Krom zpracování tohoto zajímavého skinu projde model samotného tanku také kompletním přepracováním. Pokud tedy po skinu nijak zvlášť netoužíte, získáte tak alespoň hezčí model vozidla. Zatím ale není stanoven žádný konkrétní termín, kdy by k tomu mělo dojít. Jak ale doufám, na skin snad nebudeme muset čekat moc dlouho. Osobně si myslím, že podobně jako kamufláže bude součástí nabídek k již zmíněnému dni korejské nezávislosti.

Zdroj: https://aw.my.games/en/news/general/historical-skins-t-80u-rok

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.