Co přináší aktualizace 0.35

Právě dnes vychází dlouho očekávaná aktualizace s označením 0.35, která do hry přináší nový obsah, řadu oprav a změn. Herní server tak nebude dostupný od 8:00 po dobu pěti hodin. Pojďme se teď spolu podívat na stručný výpis všech úprav a změn.

Herní mechaniky:

 • Byl přidán nový kontrakt, jehož mechanika bude obdobná jako u toho posledního – hlavní odměnou tohoto kontraktu je prémiový bitevní tank VIII. úrovně T-90A Burlak, viz článek
 • Systém načítání bitev byl optimalizován tak, aby se zkrátila doba pro spuštění zápasu, současně také došlo k úpravě odpočítávání startu bitvy – to nyní započne, jakmile je do zápasu načteno nejméně 80% hráčů, a jakmile je načteno 100% hráčů, doba odpočtu se zkrátí na 3 sekundy
 • Způsob fungování pěchoty typu Sniper byl rovněž upraven – sniper nyní cílí na nepřátelskou pěchotu v rozumnějších vzdálenostech a na nepřátelská vozidla střílí až ve chvíli, kdy není v dosahu žádný jiný vhodnější cíl
 • Animace pohybu pěchoty byly vylepšeny a tím i opraveny některé s tím související problémy
 • Bedny získané hraním War Games (víkendových speciálních operací a labyrintu) mohou nově obsahovat i bitevní mince pro nadcházející Battle Path
 • Byl upraven vzhled garáže tak, aby odpovídal nové kapitole Speciálních operací
 • Symboly vlaječek mistrovství jsou nyní v okně Battle Hero viditelné pro všechny hráče
 • ATGM rakety zachycené systémem APS se nově zobrazují v tabulce příchozího poškození jako odražené
 • Prohlížeč pancíře byl upraven tak, aby již správně zobrazoval zóny penetrovatelné municí typu HESH

Změny v PvE:

 • Do hry byla přidána nová kapitola Speciálních operací s názvem „War“, a to spolu s několika dalšími achivementy (War, Vehicles in the Storm, No Time for Ceremony, Don’t Touch Anything!)
 • Vozidlo VCAC Mephisto bylo odstraněno z kolekce vozidel, která používá umělá inteligence
 • Byla zdvojnásobena kapacita map v rotaci PvE bitev
 • Doba rotace map v PvE byla zvýšena z 3 na 6 minut
 • Vozidla AS21 a K21 použitá umělou inteligencí nyní střílejí správně (i když zatím jsou z nabídky nepřátel vyřazena)
 • V první kapitole Speciálních operací „Mor“ byla změněna animace výbuchu základny tak, aby to trvalo méně času a bylo to méně rušivé
 • V první kapitole Speciálních operací „Mor“ nyní výbuch základny zabije veškerou pěchotu nasazenou v této oblasti
 • V misi Harbinger byla upravena úvodní animace
 • Některé starší PvE mise nyní mají ve francouzské, německé či polské lokalizaci hry anglické titulky (dříve neměly žádné)

Změny v PvP:

 • V režimu Globálních operací byly z rotace odstraněny mapy Ghost Field a Grindelwald
 • Byl opraven problém s Globálními operacemi, kdy na vás vlastní bunkry občas střílely
 • Mapa Al Dabbah je nyní označena jako lokalita ve východní Africe
 • Na mapách Barren Divide, Coastal Threat a Moscow bylo opraveno několik objektů, které vypadaly příliš světlé
 • Na mapě Narrows byl opraven vzhled mraků
 • Tráva na mapě Narrows se nyní vykresluje správně
 • Na mapě Reactor byla opravena chyba, kdy se po načtení bitvy pozice hráčů nezobrazovaly správně
 • Na mapě Roughneck byl opraven kolizní model některých objektů (těžká technika poblíž příkopu), takže již není možné skrze ně střílet či jimi projíždět

Uživatelské rozhraní:

 • Při hledání různých prvků vizuálního přizpůsobení vozidla se již nezobrazují prázdné kategorie
 • Tlačítko pro obnovení seznamu klanů má nově svůj vlastní popisek
 • Proces odblokování modulů na tancích byl optimalizován
 • Opraveno bylo několik dalších menších problémů souvisejících s uživatelským rozhraním

Obecné změny:

 • Došlo na opravu některých drobných vizuálních problémů v garáži
 • Odstín základní barvy „Light Gray“ (světle šedá) byl nepatrně ztmaven, aby se barva odlišila od jiných podobných barev
 • Hodnoty poškození za minutu HE a PELE munice uvedené v uživatelském rozhraní jsou nyní zaokrouhleny na základě plné penetrace
 • Byl opraven problém, kdy se poškození udělené pěchotou nezapočítávalo do výsledku zápasu
 • Byly upraveny úrovně hlasitosti hudby
 • Bylo optimalizováno několik procesů v klientovi hry
 • Problém, kdy za určitých okolností mohlo dojít k pádu hry při použití kouřových granátů, byl opraven
 • Byl opraven problém, který mohl vést k bezdůvodnému vyhození hráče z bitvy
 • Byl opraven problém, kdy při střelbě raket na delší vzdálenosti střela bezdůvodně odletěla z bodu, kam bylo zamířeno
 • Opraven problém, kdy se právě odhalené vozidlo nezobrazilo na správném místě (například vidíte, že někde stojí, ale server dávno ví, že je už někde jinde)
 • Chyba, kdy kouřová clona z nepoškozených vozidel mohla být pro nepřátele neviditelná, byla opravena
 • Byl opraven problém, kdy za určitých okolností nebylo možné využít plnou elevaci děla
 • Opravena chyba, kdy docházelo k podivnému chování kamery, pokud jste se nacházeli v blízkosti jiného vozidla
 • Rakety na vozidlech jen s touto výzbrojí již lítají správně i po respawnu vozidla
 • Chyba upozorňující na nedostatek munice v garáži, i když vozidlo mělo plnou kapacitu munice nastavenou, byla opravena
 • Chyba mizejících střel typu HE, pokud jste střelili nepřátelské vozidlo přímo do ústí hlavně jeho děla, byla opravena
 • Problém, kdy se vizuální efekt střelby zobrazoval i tehdy, když vozidlo nebylo odhaleno, byl opraven
 • Chybné označení vozidla Kurganets-25, kdy bylo toto vozidlo označováno jako AFV namísto TD, bylo opraveno
 • Byla opravena chyba, která způsobovala chybné zabarvení indikátoru penetrace ve hře, pokud jste si v prohlížeči pancíře deaktivovali zobrazení ERA
 • Opravena chyba, kdy se někdy zobrazoval údaj uděleného poškození u neodhalených objektů a naopak, kdy některé viditelné objekty při poškození postrádaly údaj o hodnotě uděleného poškození
 • Chyba vedoucí ke špatnému zobrazení lišty s údaji o zbrani po instalaci modulu vylepšeného FCS byla opravena
 • Posmrtné sledování jiného hráče již funguje správně
 • Vizuální chyba, kdy se u některých vozidel odpalovače raket jevily jako plně nabité, i když jich už vozidlo nemělo dostatek k tomu, aby došlo k úplnému nabití, byla opravena
 • Chyba se zvukem otáčející se věže, který se přehrával i ve chvíli, kdy věž byla zablokovaná poškozením prstence, byla opravena
 • Problém, který vedl po zničení vozidla k reprodukci zvuku vypuštění raket, byl opraven
 • Bylo opraveno několik problémů s lokalizací hry

Vozidla:

 • U vozidel AMX-30B2, Brenus, AMX-40 a VCAC Mephisto byla vylepšena oblast účinku kouřových granátů tak, aby odpovídala vizuálnímu modelu těchto vozidel
 • Akatsiya: kulomet na střeše tohoto vozidla se nově pohybuje při míření i nahoru a dolů
 • Al Hussein: textury tohoto vozidla byly vylepšeny
 • B1 Draco: dohled vozidla byl snížen na 420 metrů, má však nyní schopnost „Radar“, která mu umožňuje vyměnit 4% kamufláže za dalších 50 metrů dohledu a schopnost lépe rozeznat vozidla ukrytá v křoví – radar je navíc plně animovaný
 • BMP-3: všechny typy munice ráže 30mm mají bez rozdílu stejnou dobu nabíjení 0,24 sekundy
 • BMPT-72: opravena chyba, kdy se při střelbě na zničené prvky ERA tohoto vozidla zdálo, jako kdyby granáty létaly skrze něj
 • BWP-2000: opraveno umístění a vzhled druhého obtisku
 • Challenger 1: byla opravena textura děla, celkově vylepšen vzhled textur vozidla a upraveno umístění druhého obtisku
 • Challenger 1 Falcon: textury tohoto vozidla byly vylepšeny
 • ERC-90 F4 Sagaie: vizuální kvalita modelu byla vylepšena, rovněž byl opraven vzhled i umístění druhého obtisku u skinů République a Shark
 • Griffin 50mm: opravena animace zpětného rázu děla při střelbě
 • Kornet-EM: pancéřování předního blatníku bylo změněno z 10 na 5mm
 • Kurganets-25: název ERA sady se nyní v prohlížeči pancíře zobrazuje správně
 • Leopard 2: boční pancíř věže byl vylepšen o 100mm
 • Leopard 2A5: boční pancíř věže byl vylepšen o 100mm
 • Leopard 2A6: boční pancíř věže byl vylepšen o 100mm
 • Leopard 2AX: boční pancíř věže byl vylepšen o 100mm, čelní pancéřová deska je silnější o 50mm a opravena byla také rychlost změny munice (místo okamžité změny to nyní trvá 1 sekundu jako u ostatních vozidel této třídy)
 • Leopard Evolution: boční pancíř věže byl vylepšen o 100mm a vizuální chyba „dvojitého“ blatníku byla opravena
 • Leopard Revolution: boční pancíř věže byl vylepšen o 100mm a vizuální chyba „dvojitého“ blatníku byla opravena
 • M60A1: byla vylepšena celková vizuální kvalita modelu tohoto vozidla a hlaveň kulometu má nyní kolizní model
 • M60A3: vylepšena celková kvalita vizuálního modelu tohoto vozidla
 • M60-2000: vylepšena celková kvalita vizuálního modelu tohoto vozidla a také byla provedena oprava údajů o pancéřování v uživatelském rozhraní
 • M8: kryt optiky střelce na tomto vozidle je nyní otevřený
 • M8 MGM-166: opravena chyba, kdy střelba tohoto vozidla občas mohla směřovat vpravo nebo vlevo od zaměřovače
 • Merkava Mk.3D BAZ: opraveny černé fragmenty na textuře tohoto vozidla
 • Object 195: název ERA sady se nyní v prohlížeči pancíře zobrazuje správně
 • Palmaria: opraven dříve nekonzistentní pancíř tohoto vozidla
 • Panzer 87-140: k vlastnostem vozidla byl přidán Auxiliary Ballistic Processor
 • RDF/LT: vylepšena celková kvalita vizuálního modelu
 • Rooikat 76: opravena chyba, kdy občas kola vypadala, jako kdyby lítala ve vzduchu
 • RST-V Shadow: bylo opraveno odpružení tohoto vozidla, aby odpovídalo jeho předchozí úpravě velikosti
 • T-72A a T-72AV: byl vylepšen vzhled těchto dvou vozidel, dále byla vylepšena věž, čelní trup a boční pancíř
 • T-72B: opraven maskovací i základní nátěr tohoto vozidla
 • T-90: upraven vzhled ERA pancéřování na věži
 • T249 Vigilante: opraven problém, kdy zabití střelce vedlo k prodloužení doby nabíjení
 • Type 90: opraveno pancéřování zbraně v prohlížeči pancíře
 • Type 99A2-140: palivové nádrže se již neprolínají s trupem, pokud má vozidlo skin Golden Dragon
 • Wilk XC-8: PELE náboje tohoto vozidla nyní také působí poškození bez probití či při částečném probití, přidána baly také kouřová clona v rozsahu 360 stupňů kolem vozidla
 • WPB Anders: model Hard-Kill APS se nyní na vozidle zobrazí jen tehdy, je-li na něm skutečně namontovaný
 • WWO Wilk: vozidlo obdrželo kouřové granáty s rozsahem účinku 360 stupňů kolem vozidla
 • XM8: kryt optiky střelce je nyní na tomto vozidle otevřený
 • ZTQ-15: byl opraven vzhled zničených bloků ERA na tomto vozidle

Zdroj: https://aw.my.games/en/news/general/second-major-update-apocalypse-season-now-available

16 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • EvilMatus on 23. 3. 2021 at 12:20
  • Reakce

  Určite to zabralo veľa času to preložiť, takže díky za preklad a ochotu 😉

  1. O nic víc než obvykle 😀

  • Rumcajk on 23. 3. 2021 at 13:06
  • Reakce

  Díky dobrá práce.

 1. Koukám, že zase neopravili nic z toho, co mi na hře nejvíc vadí. Tak zase možná příště… :-/

  • Iosifek on 24. 3. 2021 at 12:18
  • Reakce

  Aktualizace 0.35 přinesla jen potvrzení stávající skutečnosti, že vývojáři AW jsou úplně odtržení od skutečnosti. Tedy od toho, co hra potřebuje, aby se mohla rozvíjet. Hratelnost je na dně. Úroveň hráčů a jejich počet klesá.
  Aktualizace 0.35 je úplně jalová. Nemá mě co nabídnout.
  2. kapitola Spec. Ops. je ještě horší než ta první. Přísná koridorovka hodná tak 8bitových počítačů, v depresivním prostředí a tmě. S nepřehledným koncem, stavěným na prohru.
  Asi je čas dát AW vale., protože bude hůř.

  1. Bohužel, vývojáři zcela ignorují to důležité a vymýšlejí jen další kraviny. Ale to už je tu nějakou dobu. Odcházet je ale zase moc unáhlené. Pokud chce člověk hrát tanky, tak nemá moc co na výběr. WoT jsem teď zkoušel a po pár streamech se to zase strašně omrzelo, hlavně kvůli nepředstavitelné roli náhody. A WT zase není pro každého. Holt nezbývá nic jiného, než se se stavem AW smířit nebo tanky úplně pustit k vodě…

   • Iosifek on 24. 3. 2021 at 15:32
   • Reakce

   Najlvine, v příliš mnoha ohledech mám velkou pochybnost, zda se ještě jedná o tankovou hru. Ališa se svým přítelíčkem, „Nesmrtelná teta“ Ofélie, pěchota, „kulomeťáci“, pro které je těžké MBT jen papírová krabice. A spousta dalších věcí dle módu kterej hraješ.
   Hlavně ale, v podstatě nulová komunikace s hráčskou základnou. Ten jejich slavnej Discord, tak to je projekt kterej už teď zkrachoval. Tam nikdo z normálních hráčů nezavítá, je jim ukradenej. A nic jinýho nemaj.
   Vlastně ještě něco maj, neschopnou podporu. To je služby ještě nespolehlivější než Česká pošta. Že ti zmizelo pár desítek nebo stovek miliónů kreditů z účtu, tak to je budeš mít dřív znova vyježděný, než že z nich vytlučeš nápravu. Horší je, když se přihlásíš na účet, a zjistíš, že ho máš nejen úplně čistej, máš tam jen základní tanky, ale taky ho máš přejmenovanej. To je pak síla s nima jednat.
   A s nějakejma takovejma věcma, jakože si jezdil s četou 2h úkol, splnil ho a nezapočítal se vám. Nejdřív po tobě budou chtít to, co jsi jim už 3x poslal, screny, repley. A pak tě pošlou tam co slunce nesvítí. Tedy napíšou, že to posílaj vývájířum.

   Kapka ke kapce a rozruší i skálu, nebo naplní pohár. Ten můj pohár trpělivosti už skoro přetekl, drží ho od přelití přes okraj jen „bublina“ povrchového napětí.

  • Miroslav on 24. 3. 2021 at 17:07
  • Reakce

  nevím jestli to tak má být ale ten Burlák když jsem si ho zkoušel má na bocích věže umístěny smoke granáty ale když jsem je vystřelil tak se objevily jen před tankem ale vedle tanku ne i když tím směrem ty smoke míří

  • EvilMatus on 24. 3. 2021 at 18:47
  • Reakce

  Prečo mám pocit, že sa druhá kapitola nedá vyhrať? Trikrát som to išiel a trikrát som to prehral. A hlavne dvakrát som mal v tíme artynu. 😀

   • romino on 24. 3. 2021 at 21:47
   • Reakce

   pretože na low tieroch su samí boti 🙂

    • EvilMatus on 25. 3. 2021 at 16:14
    • Reakce

    8 tier je low tier?

     • Iosifek on 26. 3. 2021 at 8:34
     • Reakce

     Tak on nejezdí a neuznává nic jiného, než tier 10.

     Nedávno jsem jel s jedním čechem 4. kapitolu Karibiku. Pozval mě do čety. Tak prémiáky a zejména T10 má snad všechny. Jen s tou hrou to bylo nějak podivný. Věnoval se spíše chytání motýlů, čichání ke kytičkám a podobné činnosti. Prostě relax a pohoda. Přidal bych i čachtání ve vodě a obdivování panoramat, ale to nedělal, do vody moc nejel, asi aby mu nezrezly pásy a nikam na kopec nelezl, takže nic neviděl. Zpravidla se vyskytoval na opačné straně než se hrálo. I to je umění. Asi je stydlivej a nechtěl booty rušit v rozjímání. Dali jsme to bez něj. Omluvou může být, že to pro něj byla první výhra téhle kapitoly v Karibiku, ale stejně, připadalo mě to nějak divný.
     https://imgup.cz/image/kN93

      • Petronell on 26. 3. 2021 at 10:35

      Nedávno jsem jel s jedním čechem 4. kapitolu Karibiku.

      A kdo to???? Abych se ho vyvaroval 🙂

      • Iosifek on 26. 3. 2021 at 14:07

      Neboj, pokud bude moci, tak se ti asi vyhne. Mě z té čety utekl bez vysvětlení. 🙂 Asi hraju na něj moc divoce. 😀 Já v té hře spotřeboval obě oživení a komplet 3x osmičku. Dohrál jsem to s cca 120 Hp. 😀
      Překvapil mě hned na začátku. Měli jsme spolu bránit bázi na pevnině (druhá je na ostrově). Tak se otočím a odjíždím na na spot pozici se Shinxem a on jel se mnou, místo aby to s těžákem nasvěcoval a bránil. Dokonce se ani nepostavil vedle mě na ten kopeček, aby mě pomohl, prostě jel někam doprostřed mapy. 🙂 Tak jsem si to musel nasvítit a střílet sám. 🙁
      Pouštěl jsem si repley a fakt to jezdil tak jak píšu. Nechápal jsem. Dokonce při střelbě se divím, že nastřílel to co nastřílel. Většina ran šla mimo, nebo neprobil. Tedy, když už se k nějaké ráně výjiměčně dostal.
      A nebylo by korektní uvádět jeho nick. Nic mě neudělal a i když sním ten chat byl obtížnej, tak byl slušnej.

  • Rumcajk on 25. 3. 2021 at 18:23
  • Reakce

  Koukám, že se PVP hraje 5 na 5.

   • Rumcajk on 25. 3. 2021 at 18:27
   • Reakce

   Omluva. To na Twitchi PanzerMarmelade dělal přátelský stream 5 na 5.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.